Sander Huijs nieuwe voorzitter

Tijdens de jaarvergadering heeft Ger Heijligers de voorzittershamer overgedragen aan Sander Huijs. Ger Heijligers had zelf aangegeven het stokje te willen gaan overdragen, als bestuur zijn wij dan ook erg tevreden dat Sander Huijs dit wil overnemen.

Sander is al sinds augustus 2013 lid van onze verenging. Als lid heeft hij een periode meegelopen met het bestuur, waarna hij in september 2017 bestuurslid werd. Naast bestuurslid is Sander de afgelopen jaren ook erg actief geweest in diverse commissies. Zo maakt hij deel uit de PR commissie en is hij op dit moment ook voorzitter van de Commissie Verbetering Arbitrage.

Wij zijn dan als bestuur erg blij, met de keuze en ambitie van Sander om voorzitter te worden. Wij zijn een stabiel bestuur dat staat voor onze kernwaarden, met stevige pijlers. Hierbinnen proberen we waar het kan ook altijd aan verjonging te denken. Met het aanstellen van Sander (26 jaar) gaat dit nu ook binnen het bestuur gebeuren. Ongetwijfeld zullen we ook voor een iets ander beleid gaan, maar dit zal wel altijd binnen onze kernwaarden blijven.

Toen tijdens de jaarvergadering bekend werd dat Sander de enige kandidaat was als voorzitter, volgde er ook onmiddellijk applaus van de aanwezigen om de benoeming kracht bij te zetten. Hierop dankte Sander eerst Ger voor zijn 14,5 jaar als voorzitter en daarna iedereen aanwezig voor het vertrouwen. “Ger heeft ons de afgelopen tijd erg op de kaart gezet. Hij, maar ook de eveneens niet-herkiesbare Geert Cox waren hierin belangrijk. Onder de leiding van het bestuur waren wij de afgelopen jaren als vereniging altijd goed vertegenwoordigd. We waren aanwezig en hebben ook veel spelregelwedstrijden en voetbaltoernooien gewonnen.”

Op een later, feestelijk moment, zullen wij ook nog eens uitgebreid stil staan bij het afscheid van Ger als voorzitter. Wij zijn enorm trots dat Ger zich zo lang heeft ingezet als voorzitter van onze vereniging. Binnen het bestuur zijn hem dan ook erg dankbaar, waarbij we graag op een feestelijke avond hem nogmaals in het zonnetje willen zetten.

 

Bestuur SVO Venlo