Welcome to your Spelregelquiz Ronde 6 2019-2020

Naam

Vraag 2. Er wordt op het doel geschoten. Een supporter rent het veld op en probeert de bal te stoppen maar via zijn hand gaat de bal toch nog in het doel. Er wordt verder geen verdediger beïnvloedt door de inmenging van deze supporter. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Vraag 1. Een indirecte vrije schop wordt rechtstreeks op doel geschoten. Een verdediger (niet de doelverdediger), die op de doellijn staat, tikt de bal met de hand over het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Vraag 3. Een medespeler van de strafschopnemer loopt te vroeg toe. Een andere medespeler, die niet te vroeg is toegelopen, ontvangt nu de bal die door de nemer tegen de doelpaal is geschoten en scoort. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Vraag 4. Een aanvaller passeert twee verdedigers en schiet hard op het doel. De bal komt op de paal en gaat vervolgens via de scheidsrechter - die in het strafschopgebied staat - het doel in. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Vraag 5. In welke van de volgende situaties dient het spel te worden hervat met een indirecte vrije schop?

Welcome to your Spelregelquiz Ronde 5 2019-2020

In de rust hebben de doelverdediger en een veldspeler van tenue gewisseld. Na een paar minuten in de 2e helft wordt dit door de scheidsrechter opgemerkt. Wat dient hij te beslissen?

De doelman trapt de bal uit zijn handen. Een aanvaller tilt vlak voor de doelman zijn been op, houdt de bal hierdoor tegen en waardoor de bal richting doel gaat. Een net voorbij rennende hond krijgt de bal tegen zich aan en voorkomt een doelpunt. De bal gaat naast het doel over de lijn. Wat beslist de scheidsrechter?

Een verdediger in de 4e klasse ziet bij een voorzet dat de assistent-scheidsrechter vlagt voor buitenspel. Hij vangt de bal nu uit de lucht, legt hem neer en speelt de bal naar een vrijstaande medespeler. Wat is de juiste beslissing van de scheidsrechter?

Na het scoren van een doelpunt springt de speler over de afrastering in het publiek om het doelpunt te vieren. Wat beslist de scheidsrechter?

Een aanvaller gaat met de bal aan de voet het strafschopgebied in en wordt daar ten val gebracht. De scheidsrechter kent een strafschop toe. De aanvaller heeft verzorging gehad en vraagt nu of hij de strafschop mag nemen. Wat beslist de scheidsrechter?

Welcome to your Spelregelquiz Ronde 4 2019-2020

Bij een strafschop loopt een medespeler van de nemer te vroeg toe. De bal wordt naast geschoten. Hoe wordt het spel nu hervat?

Een aanvaller wil snel een vrije schop nemen. Een verdediger gaat nu met opzet vlak voor de bal staan. De aanvaller schiet vervolgens de bal heel hard tegen deze verdediger. Wat beslist de scheidsrechter?

Tijdens een duel om de bal raakt een verdediger in het strafschopgebied op ongelukkige wijze een aanvaller, waardoor deze ten val komt. Wat beslist de scheidsrechter?

Tijdens een strafschoppenserie stuit de bal uit een strafschop via de lat vóór de doellijn op de grond en gaat dan alsnog in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

Bij een voorzet springt de doelman naar de bal om deze weg te stompen. Hij mist deze en brengt de tegenstander ten val door tegen hem aan te springen. Wat beslist de scheidsrechter?

SpelregelquizKlein

Welcome to your Spelregelquiz Ronde 3 2019-2020

Wanneer begint de bevoegdheid van de scheidsrechter om disciplinaire maatregelen te nemen?

De doelman probeert een terugspeelbal van zijn medespeler binnen het strafschopgebied duidelijk met zijn voet te trappen, maar dit mislukt. Hij pakt de bal vervolgens in zijn handen voordat een tegenstander de bal kan spelen. 
Wat beslist de scheidsrechter?

Op het moment dat een aanvaller ter hoogte van de doellijn de bal in het verlaten doel van de tegenpartij wil koppen, trapt een tegenstander de bal met een te hoog geheven been voor zijn hoofd weg, zonder daarbij de tegenstander te raken. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

Bij het nemen van een directe vrije schop vormt de verdedigende partij binnen het eigen strafschopgebied het zogenaamde muurtje, arm in arm, naast elkaar. De bal wordt rechtstreeks tegen één van de armen van een verdediger geschoten. Hoe moet de scheidsrechter het spel hervatten?

Een verdediger van Team A maakt een onbesuisde overtreding op zijn directe tegenstander. Voordat de scheidsrechter een gele kaart kan tonen neemt een speler van Team B snel de vrije schop en creëert daarmee een duidelijke scoringskans. Hoe moet de scheidsrechter nu handelen?

Spelregelquiz Ronde 2 2019-2020

Veel succes!

Naam

Een speler passeert met de bal aan de voet een tegenstander en komt daarbij buiten
het speelveld terwijl de bal in het spel blijft. De tegenstander brengt hem buiten het
speelveld ten val op onbesuisde wijze.
Wat beslist de scheidsrechter?

Een aanvaller schiet de bal naast het doel. Een wisselspeler van de
verdedigende partij stopt de bal op de doellijn.
Wat beslist de scheidsrechter?

Een geblesseerde speler betreedt het speelveld zonder toestemming van de
scheidsrechter. Binnen zijn eigen strafschopgebied trapt hij de bal weg voor een
tegenstander die alleen op de doelverdediger afgaat.
Wat beslist de scheidsrechter?

Voordat een aanvaller de bal kan spelen onderschept de doelman deze met zijn
handen, net buiten het strafschopgebied.
Wat beslist de scheidsrechter?

Een speler schiet op het doel van de tegenstander waarbij de bal de arm van een
medespeler raakt die in de baan van het schot staat. Deze speler heeft zijn armen in
natuurlijke houding naast zijn lichaam en maakt geen bewuste actie naar de bal. De
bal gaat in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?

Bedankt voor het deelnemen!

Welcome to your Spelregelquiz Ronde 1 2019-2020

Naam

Een aanvaller weet met de bal onder controle de laatste verdediger te passeren en
gaat recht op het doel af. De doelverdediger rent nu zijn doel uit en brengt de
aanvaller in het strafschopgebied met een duw en op onreglementaire wijze ten val.
Wat beslist de scheidsrechter?

De nemer van een doelschop besluit de bal snel te nemen terwijl de tegenstanders
tijd genoeg hebben om het strafschopgebied te verlaten.
Wat beslist de scheidsrechter?

Een aanvaller neemt een directe vrije schop. Hij trapt in de grond, raakt de bal wel,
maar struikelt en valt dan per ongeluk met zijn hand op de bal. Hierdoor komt de bal
bij een medespeler die de bal rechtstreeks in het doel schiet.
Wat beslist de scheidsrechter?

Een verdediger staande in zijn eigen strafschopgebied is het niet eens met de
assistent-scheidsrechter, die niet vlagt voor vermeend buitenspel. Terwijl het spel
doorgaat laat hij dit duidelijk blijken door de assistent op grove wijze te beledigen. De scheidsrechter toont de verdediger een rode kaart. Wat is de spelhervatting?

Een speler bevindt zich voor een blessurebehandeling buiten het speelveld aan de
zijlijn. Daar beledigt hij op grove wijze een tegenstander die binnen het speelveld
loopt, omdat die speler hem de blessure heeft bezorgd. De scheidsrechter hoort dit,
onderbreekt het spel en toont de speler de rode kaart. Hoe wordt het spel hervat?