SVO Venlo heeft een bijzonder initiatief genomen ter nagedachtenis van haar lid Bram Heumassej. Bram  floot tot en met zijn 80e levensjaar en bezocht altijd de wekelijkse training.  Dit bracht hem veel kracht en energie om in het leven te staan en om zijn levensbedreigende ziekte te bestrijden. In december 2013 is hij gestorven en tijdens de afscheidsdienst gehouden in het clubhuis Huize Unicum van SVO Venlo is op voorspraak van Bram gecollecteerd voor de opvang  van jonge scheidsrechters in het clubhuis.

Symbolisch is deze geste omgezet in een toss munt met aan de ene kant de beeltenis van Bram en aan de andere zijde het logo van de vereniging.  Door het uitreiken van het “Brammetje” spreekt de vereniging uit dat zij zich op een  waardige wijze inzet voor een warm  onthaal en een goede begeleiding van jonge nieuwe leden.