Fair Play Topper

Binnen Scheidsrechtersvereniging Venlo e.o. is sportiviteit een van de belangrijkste pijlers binnen het beleid en de georganiseerde activiteiten.

Door het jaarlijks uitreiken van de Fair Play Topper streeft SVO Venlo ernaar sportiviteit onder de aandacht te brengen bij de verenigingen in Groot-Venlo en Peel en Maas. Alle eerste elftallen veldvoetbal in deze regio, uitkomend in de standaardklassen (5e klasse t/m 2e divisie) nemen deel aan deze competitie, waarin men door middel van een minimum aan kaarten te incasseren gedurende de competitiewedstrijden in aanmerking kan komen voor deze unieke prijs.

Regelement;

 • Op basis van alle gespeelde competitiewedstrijden van het seizoen is de winnaar de ploeg met gemiddeld de minst ontvangen kaarten
 • Registratie volgt op basis van registratie op de digitale wedstrijdformulieren zoals deze naar de KNVB bevestigd zijn
 • Puntentelling;
  • Gele kaart = 1 punt
  • Rode kaart = 3 punten
 • Bij gelijke stand aan het einde van de competitie zal de ploeg met de minste directe rode kaarten tot winnaar uitgeroepen worden. Mocht ook het aantal directe rode kaarten gelijk zijn, zal het lot de winnaar bepalen.
 • Ervaring uit sportiviteitsregistraties van andere verenigingen heeft geleerd dat in lagere klassen in verhouding minder kaarten worden getoond dan in de hogere klassen. Dit gegeven wordt middels een ophoging van een factor op het gemiddelde gecorrigeerd;
  • t/m 2e klasse; reguliere registratie
  • 3e klasse; vermenigvuldiging met factor 0.1
  • 4e klasse; vermenigvuldiging met factor 0.3
  • 5e klasse; vermenigvuldiging met factor 0.5.

Publicatie;

 • Tussenstand zal gedurende de winterstop gepubliceerd worden middels het maandbulletin, de website en facebook pagina van Scheidsrechtersvereniging Venlo e.o.
 • Voor de prijsuitreiking zal Scheidsrechtersvereniging Venlo e.o. trachten een opvallende activiteit te koppelen aan het uitreiken van de Fair Play Topper aan de winnende ploeg.