Waarom bestaat de Vrienden Club?

VC Unicum is een aantal jaren geleden ontstaan, omdat er al lange tijd kritiek werd geleverd op het handelen van de scheidsrechters in de voetbalwedstrijden. De kritiek kwam veelal van het grote publiek, dat zeer lage kennis van de spelregels had. Die onwetendheid weerhield de mensen er niet van ongezouten hun mening te geven. Een aantal mensen had daarom het plan opgevat om een groep te vormen die als doel had te laten weten dat scheidsrechters wel degelijk vrienden hebben.

Wat doet de VC en wanneer?

De leden van de VC zijn vrienden van de scheidsrechters. Zij zijn voor hen ambassadeurs. Op momenten dat het nodig is, laten zij weten dat zij de scheidsrechters steunen. Die steun hebben zij juist nodig, omdat er buiten de groep scheidsrechters eigenlijk niemand is die hun onvoorwaardelijke steun geeft.

Dat gebeurt op mentaal vlak, maar ook op het praktisch vlak: zij bieden wanneer het weer kan of wanneer het nodig is de scheidsrechters wat zij kunnen gebruiken.

Zo hebben zij gezorgd voor shirtjes voor de jaarlijkse shuttle run test, zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbouwing van het clubhuis Unicum. Verder hebben zij bijgedragen aan een flatscreen in het clubhuis en verlenen zij hand- en spandiensten bij activiteiten van de SVO. Zaken die de scheidsrechter ten goede komen. De VC geeft dus  ook op materieel vlak ondersteuning die de scheidsrechter ten goede komen.

Wat kan jij doen bij de VC Unicum?

Ten eerste kun je lid worden voor slechts €15,- per jaar. Jouw lidmaatschap drukt jouw vriendschap voor de scheidsrechters uit! Die bijdrage zorgt voor de financiering van bijvoorbeeld de hiernaast genoemde zaken. Door dit lidmaatschap, juist en vooral voor niet-scheidsrechters, mogen leden met allerlei festiviteiten en activiteiten van de SVO meedoen.

Verder kun je ideeën aandragen bij de VC om zo de scheidsrechters te steunen of om ze in het zonnetje te zetten. Bij ons kan dit allemaal.

Waar kan ik me aanmelden?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen met jou contact op!

    Jouw naam *

    Jouw e-mail *

    Jouw telefoonnummer

    Pieter Vink
    Boegbeeld VC Unicum