In 1926 is Scheidsrechtersvereniging Venlo en omstreken opgericht, waarbij toen begonnen is met een groep van 20 scheidsrechters en consuls uit de regio.

Net als in meerdere regio’s in Nederland ontstond dat uit een behoefte om behalve lid en dienend te zijn voor de KNVB er ook nog een speciale rol en soms een ander belang is voor de scheidsrechter zelf.

Uitgangspunt daarbij is dat het een belangenvereniging is; in dit geval voor de scheidsrechter.

SVO Venlo e.o. groeit met name in de vijftiger en zestiger jaren van de afgelopen eeuw. Het aantal leden groeit gestaag en Venlo is bekend en succesvol in spelregelwedstrijden en onderlinge toernooien tussen scheidsrechtersverenigingen.

In de basis wordt er altijd uitgegaan van twee kernactiviteiten:

  • Spelregelkennis, waarbij de vereniging een plek en verbinder is om spelregelkennis aan te leren, op te halen en verbeteren;
  • Training, waarbij de scheidsrechter de kans krijgt om met gerichte trainingen conditioneel ook mentaal sterker op het veld te staan.

Een historisch belangrijk moment is de bouw en de realisatie in 1962 van Huize Unicum. Heel veel werkzaamheden uitgevoerd door de leden zelf en officieel geopend door de toenmalige wereldtopscheidsrechter Leo Horn. SVO Venlo e.o. is de eerste scheidsrechtersvereniging in Nederland die een eigen clubgebouw heeft. Huize Unicum heeft een aantal renovaties en aanpassingen ondergaan, maar nog steeds heeft de vereniging dit fraaie onderkomen in een puike staat.

Huize Unicum heeft kleedlokalen met douches, een bestuurskamer en een gezamenlijke ruimte met bar. Dit betekent dat er een klap betere faciliteiten zijn om te trainen en om spelregelkennis op te doen en te delen. Met de gezellige kantine worden baropbrengsten belangrijk om de vereniging financieel krachtiger te maken. Het gevolg is dat er steeds meer sociale activiteiten bijkomen om de binding en de goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen. In de zeventiger en tachtiger jaren is Venlo e.o. in alle opzichten een bruisende vereniging. Heel veel leden, waarbij een behoorlijk aantal op hoog niveau fluiten. Landelijk aanwezig en actief bij spelregelwedstijden, bestuurlijke overleggen en onderlinge toernooien. Maar ook binnen de club komen steeds meer  sociale activiteiten zoals de prinsenverkiezing, de kienavonden, sinterklaas, de wekelijkse lotto, de snertloop en de jaarlijkse feestavond. Opgemerkt dient te worden dat in die tijd het zaalvoetbal ontstaat en ook die arbitrage onder de vleugels van de vereniging valt.

Al in de negentiger jaren zie je landelijk een tendens dat scheidsrechter zijn een negatief imago heeft en jongeren veel minder voor deze hobby kiezen. Verder is de tijd van de grote gezinnen voorbij, dus de natuurlijke aanwas wordt kleiner. Langzaam wordt het ledenaantal een behoorlijk stuk minder. Toch blijft de vereniging gewoon bestaan en haar levensvatbaarheid aantonen. Rond de tijd van  de wisseling van de eeuwen tot nu zit de groei niet zo zeer in het aantal leden, maar wel op het positieve wijze op de kaart zetten van de vereniging.  Op de clubavonden op donderdag staan nog steeds conditietraining en spelregelkennis centraal. De meeste sociale activiteiten vanuit het verleden zijn er nog steeds, maar wel aangepast aan de geest van de tijd en soms komen er nieuwe  bij. Bijzonder is dat de vereniging al jarenlang zowel regionaal als landelijk bijzonder goed scoort op het gebied van spelregelkennis.  Dit geldt ook voor de deelname aan de regionale en landelijke zaal- en veldvoetbalkampioenschapen, waarbij zelfs aantal keren het landskampioenschap is gevierd.

Verder wordt er nog meer ingezet om verbinding te maken met de voetbalverenigingen in de regio. Spelregelavonden met name ook voor de jeugd  en het regelen van arbitrage voor vriendschappelijke wedstrijden horen daar heel lang bij. De voetbalverenigingen kunnen ook lid worden van de vereniging en van daaruit gebruik maken van extra voorzieningen op het gebied van training, spelregelkennis en begeleiding.

SVO Venlo e.o. nadert langzaam haar 100-jarig bestaan en wil zeker dit jubileum vieren. Inzet blijft de kernactiviteiten goed te blijven uitvoeren en ervoor te zorgen dat de leden en de verenigingen graag naar Huize Unicum blijven komen.

Ons clublied

Eerste couplet

Minse zing now allemoal met blieje stum,
ozzen bungalow det is ein Unicum.
Dao veul ik mich heppie, zing ik altied weer,
dao krieg ik kondisie, drink ein glaeske beer.
Dao veul ik mich heppie, zing ik altied weer,
dao krieg ik kondisie, drink ein glaeske beer.

Tweede couplet

Elke Donderdaag dan helt os neemes toes,
wille wee zoë gaer weer nao os moei kluphoes.
Dao is kameroadschap, noeëts gen trammelant,
Tegele en Venlo, gaon zelfs hand in hand.
Dao is kameroadschap, noeëts gen trammelant,
Tegele en Venlo, gaon zelfs hand in hand.

Derde couplet

Jaorelang haop ik nog nao d’n Berg te gaon,
net zoë lang as det mien hert zal blieve slaon.
As ik later doeëd bin zek ik: “Leeven Hieër,
laot mich ‘t kluphoes kieke, al is ut maar eine kieër!”
As ik later doeëd bin zek ik: “Leeven Hieër,
laot mich ‘t kluphoes kieke, al is ut maar eine kieër!”