Lidwien Hummelink en John Ruinard nieuwe bestuursleden

Tijdens de jaarvergadering hebben Ger Heijligers en Geert Cox afscheid genomen van hun bestuursfuncties. Zij hebben zich beide niet herkiesbaar gesteld. Als bestuur zijn we blij, dat we met Lidwien Hummelink en John Ruinard erg geschikte kandidaten hebben gevonden om ze op te volgen.

Beide bestuursleden zullen ook direct een rol krijgen in het dagelijks bestuur. Lidwien Hummelink is de nieuwe secretaris. Zij volgt hiermee Yvo Bloemen op, die heeft aangegeven een andere rol binnen het bestuur te willen gaan vervullen. John Ruinard gaat Geert Cox opvolgen als vice-voorzitter.

Wij wensen Lidwien en John veel succes met hun rol als bestuurslid.