Wijzigingen rapportage

In het seizoen 2020/2021 is er een aangepast handboek rapportage veldvoetbal door de KNVB gemaakt.

Er waren duidelijke signalen vanuit de scheidsrechters dat er onvrede was met een rapportage welke over hen geschreven werd met daarin meningen van rapporteurs waarin zij zich niet konden vinden.

In het nieuwe handboek wordt aan de rapporteurs aangeven dat er meer voorbeelden gebruikt moet worden in de rapporten welke in vier categorieën zijn ingedeeld te weten

  • Correcte complexe beslissingen
  • Verwijtbare fouten
  • Verbeterpunten
  • Aandachtspunten

Het eindcijfer wordt bepaald aan het aantal voorbeelden per categorie (muv de aandachtspunten) Deze waarnemingen dienen te bevatten Wanneer/Waar/Wie/Wat er werd gezien met de gevolgen.

Het is nu verplicht de genoemde 4 W’s in het rapport te gebruiken bij correcte beslissingen in complexe situaties/bij verbeterpunten minstens 1 concreet voorbeeld per verbeterpunt en verwijtbare fout.

De zaken die gerapporteerd blijven zijn

  • Managen van de wedstrijd
  • Communicatie
  • Toepassing spelregels
  • Volgen en positie kiezen

De eindscore komt tot stand na het

  • Tellen aantal complexe situaties en verbeterpunten
  • Bepalen eindscore met behulp van aantal verwijtbare fouten

Bij het zien van een belangrijk verwijtbare fout zakt de score nu altijd onder een C. De scheidsrechter kon danwel had moeten kunnen waarnemen. Er staat nu met name genoemd als voorbeeld:

Verkeerde beslissing tav doelpunt; strafschop; direkte rode kaart; niet geven 2de gele kaart; het geven van een onterechte 2de gele kaart en direkte scoringskans. Buiten deze punten kan een rapporteur niet meer spreken van een verwijtbare fout.

Het niet zien van buitenspel bij een doelpunt waarbij sprake is van buitenspel hetgeen te scheidsrechter kon zien is dus een verwijtbare fout.

Verder staat er nu met name genoemd dat bij vrije schoppen en HOEKSCHOPPEN de nadruk ligt op het zicht naar de spelers en minder op de doellijnbewaking en controle buitenspel. Het plaatsnemen op de doellijn danwel controle van de assistenten is dus voor assistenten die regelmatig foutief adviseren.

Er ontstond in het verleden vaker discussie over een “trage” scheidsrechter die op een te grote waarnemingsafstand beslissingen nam die op zich correct waren. Nu heeft dit wel gevolgen voor de classificatie indien er gaande weg meer weerstand ontstaat bij deze beslissingen. Bij meer weerstand staat dit nu bij punt 1.1 danwel 1.2 en bij geen meer weerstand staat dit bij 4.1.