Berichten

Scheidsrechtersvereniging Venlo na 90 jaar nog springlevend!

Scheidsrechtersvereniging Venlo bestaat volgende maand precies negentig jaar. Op 15 november gaat zij dit bijzondere jubileum vieren met een avond voor iedereen die van voetbal met arbitrage houdt. Topscheidsrechter Pieter Vink komt naar Huize Unicum in Venlo om een avond te verzorgen over het actuele thema video-arbitrage.

Geschiedenis
1926 was een bijzonder jaar voor de scheidsrechtersvereniging Venlo, men zag toen het eerste levenslicht. De pioniers van de vereniging op 15 november 1926 waren de heren De Haart, Kerren, Lennarts en Pennarts. De naam van de vereniging luidde: Consul- en scheidsrechtersvereniging Noord-Limburg.
Het totale ledenbestand bedroeg twintig, van wie zestien scheidsrechters en vier consuls. De eerste voorzitter was de heer Pennarts, maar die werd opgevolgd door Jan de Haart (overleden op 15 oktober 1986). Jan de Haart is erevoorzitter van de vereniging.
In 1940 kwam de fusie tot stand tussen de Rooms Katholieke voetbalbond en de neutrale voetbalbond. Vanaf dat moment konden ook de katholieke scheidsrechters en consuls lid worden van deze vereniging. Een pikant detail : het zeer hete hangijzer van nu, de rapportage, werd toen verzorgd door de secretarissen van de thuis spelende voetbalclub.
Vanaf 1951 kwam de vereniging in een in een stroomversnelling terecht en genoot zij landelijke bekendheid door de opeenhoping van successen op zowel voetbaltechnisch als op spelregelgebied. 1963 was ook het jaar dat oud-voorzitter Sjraar Klaasens als scheidsrechter aan zijn carrière in het betaalde voetbal begon.

Clubhuis
Tijdens een van de trainingen kwam L. Verlinden sr. met het idee om plannen te beramen voor een eigen clubhuis voor de scheidsrechters. Op 22 september 1962 was het zover, na vele handen die hun inzet hadden getoond. Nadat nestor Jan de Haart drie maanden daarvoor de eerste steen had gelegd. De bekende scheidsrechter uit het betaalde voetbal van destijds Leo Horn verrichtte de opening van Huize Unicum.
Er was iets unieks gerealiseerd, waar men heden ten dage nog de vruchten van plukt.
Binnen deze vereniging wil men niemand te kort doen, maar een bijzonder iemand was wel Piet Watervoort, de spil waar alles om draaide. Helaas verloor de vereniging deze bijzondere man veel te vroeg door een noodlottig ongeval. Hij werd postuum benoemd tot erelid. In 1968 werd reeds gewerkt aan de plannen voor uitbreiding van het gebouw, ook nodig voor het gestaag uitbreidende ledenaantal. Trouwens de jaren 1926 tot en met 1970 waren een aaneenschakeling van overwegend positieve gebeurtenissen. 1976 was het gouden jubel jaar, want men bestond vijftig jaar en dat werd uitbundig gevierd. De geschiedenis van deze bloeiende vereniging is te lang om hier nog verder uitgebreid op in te gaan, want dat zou een dik boekwerk gaan vullen met veel hoogtepunten.

Heden
Maar wat is het dat deze vereniging springlevend is en nog steeds op haar eigen manier aan de weg timmert in de wereld van de arbitrage? Waarschijnlijk is een belangrijke oorzaak de bouw van het clubhuis Huize Unicum in 1962 geweest. Daarmee was Venlo de eerste scheidsrechtersvereniging die een eigen onderkomen had. Nog steeds is dit een bijzondere plek; het gebouw is klein maar fijn en straalt zowel binnen als buiten warmte en gezelligheid uit.
Herkenbaarheid van jong en krachtig is terug te zien in de bestuurshistorie. Zowel in het verleden als ook nu lukt het steeds om in het bestuur met een volle bezetting te werken. Aan de ene kant stabiel met leden die de vereniging door en door kennen; aan de andere kant altijd ruimte voor jonge aanwas met nieuwe frisse ideeën.
Die frisheid zit met name door ervoor te gaan, zich bij evenementen en activiteiten en ook binnenshuis te onderscheiden. De tombola van Venlo is bekend bij alle zuidelijke collega-verenigingen, intern is er een brammetje, een tossmunt, die symboliseert hoe welkom je bent en de donderdagavond is pas geslaagd als het reservegetal uit de eigen lottomachine komt.
Maar bovenal wil de vereniging met als thuishonk Huize Unicum het symbool van het warme huis voor alle leden en zeker voor nieuwe leden en gasten zijn. De donderdagavond is de clubavond, waar na de veldtraining vrijwel altijd spelregels door middel van getoonde beelden worden doorgenomen. Maar Huize Unicum heeft ook in de naam zitten dat de vereniging op haar eigen wijze uniek wil zijn en blijven. Hoe ze dat doen? Kom gerust kijken en loop gewoon een keer binnen. Wie weet is 15 november een goede aanleiding.

 

Bron: ‘De Scheidsrechter’ oktober 2016, www.covs.nl, door Henk Krekels.