In memoriam JAN DE FEYTER

Ons Lid van Verdienste

 

JAN DE FEYTER

 

is op  18 maart j.l.  op 89-jarige leeftijd overleden. Jan  is vanaf 1966 lid van onze vereniging en een verdienstelijk scheidsrechter op de voetbalvelden geweest. Bijzonder is zijn betrokkenheid bij onze vereniging met name bij het organiseren van jubilea. Dit is een belangrijke reden waarom hij benoemd is tot Lid van Verdienste. Toen hij vanuit Velden naar Oirschot is verhuisd is hij lid geworden van onze collega-vereniging te Eindhoven. Meehelpen en meedenken is in zijn bloed blijven zitten; wat er toe heeft geleid dat hij zowel Lid van Verdienste is geworden van COVS Eindhoven als het landelijke COVS. Jan heeft heel lang trouw onze jaarvergaderingen met veel belangstelling bezocht.  Je hebt bij Jan steeds gevoeld dat hij onze vereniging een warm hart toedraagt.

Wij wensen zij vrouw  Joke, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Bestuur Scheidsrechtersvereniging Venlo en omstreken.