Week van het Respect

Voor het twaalfde jaar op rij vindt van 5 tot en met 11 november 2018 de Week van het Respect plaats. In het hele land worden in deze week, in samenwerking met gemeenten, scholen en sportbonden, activiteiten georganiseerd met het oog op ‘respect’. Het doel van deze week is om mensen in heel Nederland te stimuleren om gezamenlijk te zorgen voor een inclusieve samenleving waaraan iedereen meedoet en waarin lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en culturele diversiteit, pesten en discriminatie altijd kunnen worden besproken. Tienduizenden scholieren, docenten, schoolleiders, (top)sporters, vrijwilligers, BN’ers, maatschappelijke organisaties en gemeenten spannen zich hier jaarlijks voor in.

Net als de Gemeente Venlo hecht Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken veel waarde aan sport voor iedereen, ongeacht afkomst, achtergrond, cultuur of seksuele geaardheid. Op deze manier willen we daarom graag aandacht schenken aan de Week van het Respect. Samen zetten wij niemand buitenspel!