Theo Hoeben bedankt!

Tijdens onze jaarvergadering op 17 maart jl. heeft het bestuur Theo Hoeben in het zonnetje gezet. Hij had namelijk aangegeven dat hij niet herkiesbaar was als bestuurslid.

Theo was sinds 2004 bestuurslid waarin hij altijd rustig en betrouwbaar zijn rol vervulde. Hij was de verbinder van het bestuur met de clubhuiscommissie en ook tijdens onze sociale activiteiten was hij bijna altijd aanwezig. Ook rondom de EK’s en WK’s hield hij zich bezig met onze SVO toto, maar dit zal hij in de toekomst ook blijven doen. Hij blijft namelijk betrokken binnen onze vereniging en zal dit op zijn eigen manier blijven invullen.

Theo zal binnen het bestuur opgevolgd worden door Koen Lenssen. Koen zal dit wel in een andere rol gaan doen, waardoor er binnen het bestuur een kleine verschuiving van functies plaats zal vinden.

Wij danken via deze weg Theo nogmaals en wensen Koen veel succes in zijn nieuwe rol.