Thema openingsavond is bekend

Het seizoen wordt traditioneel geopend met onze openingsavond op vrijdag 4 september met dit jaar als thema België. Op deze avond zullen onze jubilarissen en de promovendi in het zonnetje worden gezet.

 

De muziek en andere ingrediënten zijn besteld en staan klaar op 4 september om 19.30 uur. Aangezien deze avond in de Belgische sfeer gehouden zal worden hopen we dat de mensen hier iets mee doen.

Opgave voor de avond kan via het strookje op de volgende pagina of via de mail bij Hay Bos of Jan Vermeer. De kosten bedragen € 6.- per persoon. Gaarne in verband met de bestellingen vooraf betalen.