Spelregelwijzigingen 2021/’22

Tijdens de 135ste Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van de internationale spelregelcommissie IFAB heeft op 5 maart jongstleden (digitaal) plaatsgevonden. Er is besloten om diverse spelregelwijzigingen door te voeren voor het seizoen 2021-2022. Deze wijzigingen gaan met ingang van 1 juni aanstaande van kracht en hebben vooral betrekking op regel 1 (het speelveld), regel 11 (buitenspel) en regel 12 (overtredingen en onbehoorlijk gedrag).

In dit document staan alle spelregelwijzigingen op een rij met bijbehorende toelichting. De volledige tekst van de Spelregels 2021-2022 zijn (in het Engels) beschikbaar op de site van de IFAB.