Pieter-Jan Janssen bestuurslid VCN

Op de jaarvergadering van het VCN 25 maart j.l. is ons Lid van Verdienste Pieter-Jan Janssen toegetreden tot het bestuur van de VCN. Hij volgt Frans Sijben uit Weert op. Wij hebben alle vertrouwen in zijn capaciteiten en wensen hem veel succes met de nieuwe functie.