Mies Thelosen 50 jaar lid!

Ons Erelid Mies Thelosen-Gerris is per 1 februari j.l. 50 jaar lid van onze vereniging. Voorzitter Ger Heijligers bezorgde haar thuis een bloemetje om haar alvast te feliciteren in het bijzin van haar man Theo. We kennen Mies natuurlijk als een warme belangstellende vrouw, maar vooral ook als de eerste vrouwelijke scheidsrechter van onze vereniging. Zij is rond 20 jaar bestuurslid geweest, waarbij zij ook nog een flinke periode de taak van penningmeester heeft vervuld. Mies proficiat met dit gouden jubileum.