In memoriam Jac Smits

Op 6 december j.l. is ons lid Jac Smits, in de volksmond ook wel “de Smeed” genoemd op 82-jarige leeftijd overleden. Meer dan 51 jaar was Jac  een trots lid van onze vereniging. Nadat hij de fluit in de wilgen had gehangen bleef zijn betrokkenheid bij de vereniging groot door bijvoorbeeld  mee te helpen aan de renovatie van ons clubhuis en vooral door met grote regelmaat onze clubavonden te bezoeken. Hij legde graag een kaartje, genoot van het maken van een kwinkslag  en was een vriendelijke man. Wij wensen zijn vrouw Gerry en de familie veel sterkte toe.