District opgeheven?

Tijdens de jaarvergadering van het VCN 4 juni a.s. ligt er een grote organisatiewijziging voor, waarbij als die wordt aangenomen per 1 januari 2017 het COVS Zuid II niet meer zal bestaan. Wij als vereniging zijn niet tegen deze wijziging, maar hebben moeite met de snelheid waarop een en ander geregeld wordt. In samenspraak met onze collega-verenigingen zullen die bezwaren ingebracht worden.