Bijeenkomst verenigingsarbitrage

Afgelopen week hebben zeven vertegenwoordigers van lokale voetbalclubs elkaar ontmoet in Huize Unicum, het clubhuis van de Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken (SVO). We spraken met elkaar over verenigingsarbitrage en in het bijzonder over het thema ‘begeleiding van verenigingsscheidsrechters’. Maar liefst zes verenigingen uit de regio waren vertegenwoordigd: vv Belfeldia, FCV Venlo, vv Helden, IVO Velden, vv Kessel en Venlosche Boys.

Rondje langs de velden

We begonnen de bijeenkomst met een rondje langs de velden. Een aantal zaken kwamen ter sprake. Zo bleek dat sommige clubs de taken van een scheidsrechterscoördinator hebben ondergebracht bij de wedstrijdsecretaris. Andere clubs maakten bewust de keuze om deze taken te verdelen. De praktijk wijst uit dat beide varianten voor- en nadelen hebben. Belangrijk is dat het werkt binnen de lokale context van de vereniging. Verder bespraken we dat de meeste clubs net voldoende scheidsrechters hebben om de programma’s rond te krijgen. De clubs merken dat dit past binnen het bredere probleem van het tekort aan vrijwilligers. En het succes van scheidsrechtersopleidingen werd gedeeld. Er was zelfs een oproep om gezamenlijk in het najaar van 2023 een nieuwe cursus verenigingsscheidsrechter te organiseren. Mogelijk helpt dit om de aanwas van nieuwe scheidsrechters een boost te geven.

Begeleiden in theorie en praktijk

Vervolgens gaf de commissie Verbetering Arbitrage namens de SVO een toelichting op de praktijk van het begeleiden. De visie van de KNVB werd gedeeld met de aanwezigen. Belangrijk is dat verenigingen hier hun eigen draai aan geven. De nadruk moet daarbij vooral liggen op het enthousiasmeren en motiveren van (nieuwe) scheidsrechters. Gezamenlijk ontstond het beeld dat begeleiding breder is dan slechts het fluiten van een wedstrijd. Het gaat ook om het faciliteren van bijvoorbeeld tenues en spelregelkennis.

Knelpunten

Na de pauze was er ruimte voor discussies. In kleine groepjes bespraken de aanwezigen stellingen. Later bespraken we de uitkomsten met de hele groep. Er ontstond een beeld van de knelpunten waar verenigingen mee moeten dealen:

 • begeleiden is tijdsintensief;
 • niet alle scheidsrechters staan open voor begeleiding;
 • er zijn te weinig (kwalitatief goede) begeleiders;
 • maatschappelijke ontwikkelingen maken fluiten moeilijker dan vroeger; en
 • het is altijd puzzelen om een balans te vinden in het aanstellingenbeleid.

Successen

Toch waren het vooral de successen die indruk maakten. De clubs deelden mooie successen met elkaar. En zo was er voldoende ruimte om inspiratie op te doen en verenigingsscheidsrechters nog beter te begeleiden. Een greep uit de reacties:

 • Begeleid scheidsrechters na excessen op het veld en/of bij het invullen van strafrapporten;
 • Houd jaarlijks of twee keer per jaar een evaluatie met alle verenigingsscheidsrechters;
 • Zorg voor een goede uitrusting, zoals een tenue en wedstrijdkaartjes;
 • Zorg voor een goede inschatting van het instroomniveau van nieuwe scheidsrechters. Organiseer oefenwedstrijdjes op trainingsavonden om een betere inschatting te maken;
 • Maak gebruik van het aanbod van de SVO om presentaties te verzorgen, bijvoorbeeld over de spelregelwijzigingen aan het begin van het seizoen;
 • Begeleid beginnende scheidsrechters. De SVO kan hierbij meedenken;
 • Door een tekort aan vrijwilligers zijn er mensen die noodgedwongen moeten fluiten. Haak aan bij deze mogelijkheid en kijk of deze personen regelmatig willen fluiten;
 • Spreek waardering uit voor scheidsrechters, bijvoorbeeld in de jaarlijkse Week van de Scheidsrechter in oktober;
 • Zorg dat er één aanspreekpunt is voor verenigingsarbitrage. Dit zorgt voor duidelijkheid en biedt de mogelijkheid om laagdrempelig verenigingsscheidsrechter te worden;
 • Zorg ervoor dat scheidsrechters bekend zijn met de tijdsduur, tijdstrafregeling en wisselregeling bij wedstrijden van verschillende niveaus/leeftijden;
 • Kweek zelfvertrouwen bij (jonge) scheidsrechters;
 • Benader ouders persoonlijk, bijvoorbeeld om deel te nemen aan een cursus voor clubassistenten.

Vervolg

Aan het eind van de avond was er volop ruimte om initiatieven met elkaar uit te wisselen. Al met al kunnen we spreken van een geslaagde avond. Er komt daarom een vervolgbijeenkomst in het najaar. Noteer woensdag 25 oktober 2023 daarom alvast in de agenda!